Pocztówki krakowskie

Z kolekcji Elżbiety Dzikowskiej (1.10.2013 – 31.11.2013)