Święty Jan Paweł II w pamięci krakowskich kolekcjonerów

(14.01.2015 – 20.02.2015)