Książki i czasopisma w społeczności akademickiej

90 lat publikacji naukowych w AGH 1925 – 2015 (01.03.2015 – 31.03.2015)