Akademia Górnicza w Kielcach

(24.11.2016 – 26.01.2017)