Spotkanie dwóch światów

Sztuki i przemysłu (08.02.2017 – 04.03.2017)