Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego

150 rocznica urodzin (13.11.2017 – 31.01.2018)