Zabytkowe cerkwie łemkowskie w Małopolsce

Wystawa fotografii Jacka Rzepczyńskiego (08.01.2020 – 28.02.2020)