W poszukiwaniu piękna przyrody

Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego (16.03.2022 – 29.04.2022)