Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.)

  Wykład dr Zygmunta Niechody – Polski Komitet Normalizacyjny