De re metallica Georgiusa Agricoli w zbiorach Biblioteki Głównej AGH w Krakowie

6 XII 2023 Małgorzata Krawczyk, przedstawicielka Oddziału Organizacji Zasobów Bibliotecznych przedstawiła prelekcję „De re metallica Georgiusa Agricoli w zbiorach Biblioteki Głównej AGH w Krakowie”.

De Re Metallica libri XII (O istocie metalu w księgach dwunastu) to tytuł dzieła Georgiusa Agricoli poświęconego górnictwu oraz metalurgii. Tom został wydany w Bazylei w 1556 roku, już po śmierci autora. Stanowi ono kompleksowe kompendium wiedzy dotyczącej górnictwa i metalurgii.

Tekst poświęcony jest geologii złóż, metodom pomiaru pól górniczych, procesom kruszenia skał, używanym w górnictwie narzędziom i urządzeniom, a także hutnictwu.

Agricola rozpoczął swoją działalność jako lekarz w Jáchymovie — mieście górniczym, gdzie poznał brać górniczą i używane ówcześnie technologie. Dzieło obfituje więc w liczne ryciny, przedstawiające m.in. maszyny, sposoby działań i postaci górników i hutników.

 

Przez dwa stulecia De Re Metallica cieszyło się reputacją „Biblii górnictwa”.

W zbiorach starodruków BG znajduje się wydanie łacińskie i niemieckie z 1621 roku.

 

Scroll to Top