Historia Poczty w Królestwie Polskim 1858-1865

(23.11.2023-31.12.2023)

O 11.00 miał miejsce wernisaż wystawy „Historia Poczty w Królestwie Polskim 1858-1865”.

Ekspozycję tworzy 80 znaczków pocztowych obrazujących kondycję walorów filatelistycznych w tamtym okresie. Eksponaty pochodzą ze zbiorów pana Bogdana Pelca, który jest wybitnym kolekcjonerem i ekspertem w Niemieckim Związku Filatelistów (BDPh) oraz w Polskim Związku Filatelistów w zakresie „Znaki pocztowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1915 roku”.

Scroll to Top