Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem przemysłowym oraz ergonomią pracy – dr inż. Zygmunt Niechoda

27 listopada 2023 r. w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu seminariów promujących normalizację, przygotowanych we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Organizatorką seminarium była Agnieszka Podrazik, zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej.

Wykład „Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem przemysłowym oraz ergonomią pracy” poprowadził Doradca Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunt Niechoda, którego obszar zainteresowań zawodowych obejmuje: normalizację, ocenę zgodności, prawo techniczne oraz edukację zawodową. W seminarium uczestniczyli studenci kierunków Inżynieria Mechatroniczna oraz Automatyka Przemysłowa i Robotyka, a także wykładowcy Uczelni.

Wraz z czwartą rewolucją przemysłową kwestie bezpieczeństwa przemysłowego nabierają coraz większego znaczenia i obejmują coraz to nowsze aspekty, np. bezpieczeństwo robotów współpracujących z ludźmi (coboty) czy cyberbezpieczństwo. W trakcie seminarium omówiono także problemy związane z uwzględnieniem ergonomii pracy w systemach bezpieczeństwa przemysłowego. Zwrócono uwagę na istotną rolę norm przy technicznej realizacji wymagań bezpieczeństwa zawartych w przepisach prawa.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką, przewidywana jest druga edycja seminarium w przyszłym semestrze.

Scroll to Top