Wokół archipelagu Svalbard.

Prelekcja dra inż. Piotra Chrząstowskiego