Libraries helping communities meet the Sustainable Development Goals from engineering perspective

1 marca 2024 odbyło się seminarium Libraries helping communities meet the Sustainable Development Goals from engineering perspective (Rola Bibliotek w procesie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Było to już V seminarium z cyklu Libraries of the world: users and librarians experiences, które Biblioteka Główna zorganizowała wspólnie z Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO.

Imprezę otworzył dyrektor Centrum AGH UNESCO prof. Janusz Szpytko oraz dyrektor BG dr Stanisław Skórka.

W roli prelegentów wystąpili stypendyści Centrum AGH UNESCO; reprezentanci 15 krajów:  Beninu, Kuby, Etiopii, Indii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kenii, Namibii, Nigerii, Pakistanu, Peru, Sri Lanki, Syrii, Tanzanii, Uzbekistanu oraz Zambii.

Bibliotekę Główną AGH reprezentował mgr Paweł Łapucha, który przedstawił działania naszej biblioteki na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Seminarium skupiło się na znaczeniu bibliotek w promowaniu zrównoważonego rozwoju oraz ich roli w kontekście inżynierii i technologii. Podczas prezentacji omawiano różnorodne aspekty tego zagadnienia, w tym:

  • Dostępność zasobów: biblioteki odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do informacji i materiałów związanych z inżynierią, które mogą wspierać projekty zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju.
  • Edukacja i świadomość: przez organizowanie warsztatów, szkoleń i prezentacji biblioteki zwiększają świadomość na temat zrównoważonego rozwoju wśród studentów i inżynierów.
  • Współpraca i partnerstwa: współpraca pomiędzy bibliotekami, instytucjami edukacyjnymi oraz firmami inżynieryjnymi umożliwia promowanie najlepszych praktyk i wymianę zasobów.
  • Nowoczesne technologie: w dobie cyfrowej transformacji biblioteki mogą wykorzystywać nowoczesne technologie, aby efektywniej wspierać proces realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Innowacje i badania: biblioteki są platformą wspierającą innowacyjne projekty i badania naukowe dostarczając niezbędnych zasobów informacyjnych, zwłaszcza dla uczniów i naukowców.

Spotkanie przebiegło w znakomitej atmosferze, a program obejmował krótkie prezentacje przedstawicieli każdego z krajów oraz dyskusje.

Scroll to Top